Siirry suoraan sisältöön

Ikäkaudet

Partio-ohjelmassa partiolaiset on jaettu viiteen ikäkauteen: sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, samoajiin ja vaeltajiin. Kaikkien ikäkausien toiminnalle yhteistä on tekemällä oppiminen ja partion arvojen mukaan toimiminen, jonka lisäksi jokainen ikäkausi noudattaa ikäkauden omaa ohjelmaa.

Alla on lueteltuna tietoa eri ikäkausien toiminnasta PitVassa. Kaikki PitVan ryhmät ja viikoittaiset kokousajat löydät Ryhmät-sivulta.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–10-vuotiaita partiolaisia. Sudenpentujen toiminta on leikkiä, tarinoita ja seikkailua. Viikoittaisissa kokouksissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla omaksuta. Uusien taitojen lisäksi sudari oppii toimimaan ryhmässä ja sen eduksi, sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.

Sudenpentujen ryhmät eli sudenpentulaumat, kokoontuvat kerran viikossa partiokololle. Kokouksissa opetellaan uusia asioita ja tehdään erilaisia suorituksia; jokaisen jäljen ansaittuaan sudenpentu saa paitaansa kankaisen merkin. PitVassa toimii kaksi sudenpentulaumaa, joista molemmat ovat sekalaumoja Viikkotoiminnan lisäksi sudenpennut osallistuvat oman laumansa kanssa retkille, leireille ja kilpailuihin. Syksyisin järjestetään kaikkien sudenpentulaumojen yhteinen syysretki ja osallistutaan leikkimieliseen Pinkki-kisaan. Keväisin sudenpennut osallistuvat lippukunnan kevätretkelle ja järjestävät oman päiväretken. Sudenpennut osallistuvat myös kesäleireille.

Sudenpentujen ikäkausivastaava:
Viivi Österholm

+358 40 4846201
viivi.osterholm@pitkajarvenvaeltajat.fi

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita ja heidän toimintansa on nimensä mukaisesti seikkailua, jonka kautta opetellaan partion perustaitoja, kuten rakentelua, nuotion tekemistä, teltassa nukkumista ja ensiaputaitoja. Toiminnan kautta seikkailija omaksuu yhteistyön taidot ja pelisäännöt. Seikkailija oppii toimimaan ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja pääsee myös kokeilemaan johtamista oman ryhmänsä sisällä.

Retket ja leirit ovat seikkailijaikäisille erityisen tärkeitä ja PitVan seikkailijat suuntaavatkin vähintään kaksi kertaa vuodessa viikonlopuksi metsään oman ryhmän retkelle, jonka lisäksi seikkailijat osallistuvat lippukunnan retkille, leireille, seikkailijakisoihin ja muihin partiotapahtumiin. Retkeilyn lisäksi seikkailijajoukkue, seikkailijoiden oma ryhmä, kokoontuu muiden ikäkausien tapaan viikoittain partiokololla.

Seikkailijoiden ikäkausivastaava:
Sara Laurikainen

+358 50 5994339
sara.laurikainen@pitkajarvenvaeltajat.fi

Tarpojat

12–15-vuotiaiden tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat suuntaavat retkille, vaelluksille ja partiokisoihin yhdessä oman vartionsa kanssa ja pääsevät lisäksi osallistumaan suurempiin partiotapahtumiin, kuten suurleireille, sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tarpojien oma ryhmä, tarpojavartio, kokoontuu viikoittain. Tarpojavartiota johtaa samoaja, 15–17-vuotias vartionjohtaja, jonka taustalla apuna ja tukena toimii yli 22-vuotias aikuinen. Toiminnan kautta tarpoja laajentaa sosiaalista ympäristöään ja oppii soveltamaan käytännön taitoja. Tarpojan itseohjautuvuus kehittyy ja nuori uskaltaa kokeilla uutta. Tarpojaohjelman lopuksi tarpojat osallistuvat ryhmänjohtajakoulutukseen.

Tarpojien ikäkausivastaava:
Eljas Räisänen

+358 40 0199274
eljas.raisanen@pitkajarvenvaeltajat.fi

Samoajat

Samoajien, 15–17-vuotiaiden partiolaisten, toiminta on paitsi peruspartiota, myös Pitkäjärven Vaeltajien ulkopuolelle kurkottavaa vaikuttamista, kansainvälisyyttä, vastuunkantoa ja uusien ihmisten kohtaamista. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja pääsevät näin valitsemaan partio-ohjelmasta itselleen parhaat palat.

Samoajaiässä vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa, kun samoaja saa vastuuta ja erilaisia pestejä hoidettavakseen. Monet samoajat toimivat esimerkiksi tarpojaikäisten vartionjohtajina, vastuutehtävissä lippukunnassa sekä erilaisissa projekteissa. Viikkotoiminnan lisäksi samoajat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin partiotapahtumiin.

Samoajien ikäkausivastaava:
Anna Ranne

+358 40 3543266
anna.ranne@pitkajarvenvaeltajat.fi

Vaeltajat

18–22-vuotiaana vaeltajana partiosta on mahdollista tehdä oman näköistä: yksi innostuu partiotaitokisoista, toinen ryhtyy partiolehden toimittajaksi ja kolmas lähtee nuorempien partiolaisten kanssa retkelle. Vaeltajana partio onkin paitsi harrastus, myös inspiroiva vapaaehtoistyö! Vaeltajat toimivat usein johtajina ja muissa vastuutehtävissä niin lippukunnassa, piiritasolla kuin valtakunnallisestikin. Lisäksi vaeltajat osallistuvat alueen partiotapahtumiin sekä valtakunnallisille ja kansainvälisille leireille ja partiomatkoille.