Voit ilmoittautua mukaan Pitkäjärven Vaeltajien toimintaan täyttämällä sähköisen lomakkeen, jolloin ilmoittautumisesi päivittyy suoraan jonotuslistalle. Huomioithan, että toimintamme on täysin vapaaehtoista, jonka vuoksi emme välttämättä voi tarjota paikkaa partiosta heti ilmoittautumisen jälkeen. Tämän vuoksi meillä on tällä hetkellä jonoa vuodesta kolmeen vuoteen, riippuen ikäkaudesta. Lue lisää lippukunnan toiminnasta.

Pitkäjärven Vaeltajiin 7-10 -vuotiaina aloittavia jäseniä otetaan pääosin syksyisin toimintakauden alussa ja mahdollisesti myös vuodenvaihteessa. Uudet ryhmät aloittavat toimintansa aina koulujen alussa. Mukaan toimintaan pääsee nuorimmillaan sinä vuonna, jona täyttää seitsemän vuotta. Jonosta jäseniä otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jonoon voit ilmoittautua minkä ikäisenä tahansa! Myös nuoret voivat ilmoittautua mukaan samalla tavoin kellon ja vuoden ympäri. Voit myös tulla käymään paikan päällä.

Viikkotoimintaa Pitkäjärven Vaeltajilla on maanantaista torstaihin, ja omasta innokkuudesta riippuen myös viikonloppuisin. Lue lisää toiminnasta Ryhmät-sivulta.

Liity nyt

Lähetä jäsenhakemus

Partio

Mitä partio on? Partio on elämyksiä ja seikkailuja, toimintaa sekä oppimista. Erityisesti partiossa korostuvat vastuun kantaminen, kansalaistaidot ja luonnon kunnioittaminen. Partiossa jokainen kuuluu ryhmään. Kaikki toiminta ei ole kuitenkaan ohjattua ja partiolainen saakin jo varhain ottaa vastuuta omasta ja muiden toiminnasta. Pienimmätkin partiolaiset osallistuvat puuhiin – vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partiossa lapset ja nuoret oppivat luottamaan omiin kykyihinsä! Partio on oppimista. itse tekemällä, kokemalla, toista opettaesssa ja myös kantapään kautta. Partiossa opitaan elämää varten.

Eri ikäisille partio on erilaista. Sudenpentu tutustuu ympäröimään maailmaan ja oppii uusien taitojen lisäksi tulemaan toimeen muiden samanikäisten kanssa terveessä ympäristössä kosketusessa luontoon. Seikkailija (10-12v) oppii muun muassa erätaitoja seikkailujen ja kokemusten kautta esimerkiksi joukkueen viikonloppuretkellä metsään. Tarpojat, samoajat ja vaeltajat pääsevät jokainen toistaan enemmän kosketuksiin vastuun, johtamiskokemusten ja kansalaistaitojen kanssa, vaikka pienissä projekteissa tai kansainvälisillä leireillä.

Aikuinen (partiossa yli 22-vuotias) osallistuu toimintaan ensisijaisesti mahdollistajana ja kasvattajana: partio on vapaaehtoistomintaa, ja erittäin palkitsevaa sellaista. Aikuinen tomii partiotaustastaan riippuen joko lippukunnassa tai kattojärjestöissä esimerkiksi mahdollistaen toimintaa nuoremmille johtamalla laumaa, toimimalla lippukunnan luottamus- tai hallintotehtävissä tai suunnittelemalla isoja koulutuksia. Aikuisten rooli isompien projektien järjestelyssä yhteistyössä nuorempien kanssa on tärkeä.

Tiedustelut

Valtteri Torsti‭
0400 139 535
lpkj@pitkajarvenvaeltajat.fi

Aikuinen

Myös aikuisia tarvitaan mahdollistamaan partiotoimintaa. Tule vetämään sudenpentulaumaa ja mahdollistamaan lähialueen lapsille hyvä harrastus. Jos toiminta luonnossa kiinnostaa, ja haluat vastapainoa työelämälle ja toiminta lasten ja nuorten parissa kiinnostaa, liity mukaan!